Zezwolenia

Posiadamy decyzję WS-06.62331.1.2013.MK na transport odpadów, wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1.03.2013 r.
oraz decyzję SR-III.7244.6.3.2013.NW z dnia 27.11.2013 r. na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na odzysk

Zgodnie z decyzją posiadamy zezwolenie na przetwarzanie w procesie odzysku R12 odpadów o kodach:
08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
16 02 16 – Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

decyzja zbieranie odpadówdecyzja zbieranie i przetwarzanie odpadów 08 03 18 i 16 02 16

Wykaz zbieranych odpadów

odpady_wykaz